8 / 9
Skrajny Granat (drugi od lewej)
Skrajny Granat ma 2228 m zamiast 2225 m.
+

© Jerzy Opioła/Wikipedia | CC BY-SA 4.0