9 / 9
Zadni Granat (pierwszy z lewej)
Zadni Granat ma 2239 m zamiast 2240 m.
+

© Jerzy Opioła/Wikipedia | CC BY-SA 4.0