1 / 12
Rzeka Świętego Wawrzyńca (Kanada, USA)
Liczy 1200 km i płynie w Ameryce Północnej (Kanada, przy granicy z USA), poczynając od Jeziora Ontario do Zatoki Świętego Wawrzyńca, wpływając do Atlantyku. Na rzece zbudowano liczne śluzy, zapory i elektrownie wodne.
+

© R.M. Nunes | Shutterstock