6 / 12
Kanał Świętego Marcina (Francja)
Przed laty okolice nad kanałem zamieszkiwała paryska biedota i robotnicy. Dziś mieszkania mają tu bogaci paryżanie, a po kanale można popłynąć statkiem turystycznym.
+

© Susan Montgomery | Shutterstock