10 / 10
Ciało ojca Pio jest obecnie przechowywane w krypcie starego kościoła.
+

© Courtesy of Bret Thoman