10 / 11
Łagodne zejście i krypta pokryte są mozaikami zaprojektowanymi przez współczesnego artystę, o. Marko Rupnika SJ.
+

© Courtesy of Bret Thoman