3 / 10
W tylnej części starego kościoła, po lewej stronie, znajduje się konfesjonał, w którym ojciec Pio słuchał spowiedzi kobiet.
+

© Courtesy of Bret Thoman