4 / 10
W zakrystii, za starym budynkiem kościelnym, ojciec Pio przygotowywał się do odprawiania mszy świętych. Znajdują się tam dwa konfesjonały, w których spowiadał mężczyzn.
+

© Courtesy of Bret Thoman