5 / 10
W latach 50. XX wieku, aby pomieścić tłumy, wybudowano przyległy do starej świątyni kościół Santa Maria delle Grazie.
+

© Courtesy of Bret Thoman