6 / 10
Wnętrze kościoła Santa Maria delle Grazie, konsekrowanego w 1959 roku.
+

© Courtesy of Bret Thoman