7 / 10
W starym klasztorze znajduje się cela, w której ojciec Pio przeżył kilka ostatnich lat swojego życia i zmarł. Celę zachowano dokładnie w takim stanie, w jakim była w dniu śmierci kapucyna.
+

© Courtesy of Bret Thoman