8 / 10
Ojciec Pio za najważniejsze swoje dzieło uważał szpital, który założył i nazwał „Domem ulgi w cierpieniu”.
+

© Courtesy of Bret Thoman