8 / 9
Ołtarz boczny z Cudownym Obrazem Matki Bożej Opieki, zwanej Odwachowską

© Marek BAZAK/East News