1 / 11
Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Głotowie

© Wojciech Lisinski | Shutterstock