5 / 11
Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Głotowie

© Bogitor - praca własna | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0