1 / 7
Alojzy Maria Palazzolo
Włoch, kanonizacja zapowiedziana 28 listopada 2019 roku.
+

© Public Domain