2 / 7
Łazarz Pillai
Hindus, data kanonizacji nie została jeszcze ustalona.
+

© wikimedia