3 / 7
Maria Franciszka Rubatto
Włoszka, kanonizacja zapowiedziana 21 stycznia 2020 roku.
+

© Franjevci Subotica CC