4 / 7
Karol de Foucauld
Francuz, data kanonizacji nie została jeszcze ustalona.
+

© EAST NEWS