5 / 7
César de Bus
Francuz, data kanonizacji nie została jeszcze ustalona.
+