11 / 11
Pogrzeb i beatyfikacja
31 maja 1981 r. ówczesny plac Zwycięstwa, dziś Piłsudskiego, przeżywał – jak podczas pamiętnej pierwszej Mszy św. papieskiej w Polsce (2 VI 1979 r.) – oblężenie. Nieprzebrane tłumy tym razem przyszły oddać hołd zmarłemu Prymasowi, pożegnać go. Podczas Mszy św. rozpoczynającej uroczystości pogrzebowe wśród tłumów wyróżniał się transparent „Niekoronowanemu królowi Polski”. Był nim w pewien sposób, choć jego rządy dotyczyły serca i duszy narodu, nie aparatu przemocy, czy podatków. Wielu sądziło, że również to miejsce będzie gościć beatyfikację Prymasa, ale ostatecznie przeżywaliśmy ją w Świątyni Opatrzności Bożej, której kopuła mieści nowe Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
+

© Jakub Kaminski/East News