3 / 11
Andrzejewo
Błogosławionego Prymasa ze św. Janem Pawłem II łączy m.in. to, że w dzieciństwie osierociły ich matki. Julianna Wyszyńska zmarła 31 października 1910 r., w połogu po narodzinach kolejnej córki, niedługo po przeprowadzce do Andrzejewa, gdzie ojciec Prymasa dostał jako organista lepsze warunki niż w Zuzeli. Prymas mówił wiele lat później: „Z Andrzejewem jestem związany bardzo mocno. (...) [T]utaj jako dziewięcioletni chłopiec utraciłem matkę. Spoczywa Ona na cmentarzu parafialnym”. Wieś Andrzejewo to dawne miasto duchowne, zdegradowane po Powstaniu Styczniowym, leży na granicy Mazowsza i Podlasia.
+

© ADAM TUCHLINSKI/REPORTER