4 / 11
Wrociszew
W 1918 r. rodzina Wyszyńskich znad Bugu przeniosła się na południe od Warszawy, nad Pilicę. Stanisław Wyszyński został organistą we Wrociszewie. Miał tam posługiwać przez kolejne trzydzieści lat. Jego syn, Stefan, odwiedzał ojca we Wrociszewie często, jako kleryk, ksiądz (ukrywał się tam nawet w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej), biskup i prymas. 18 lutego 1970 r. wraz z kard. Karolem Wojtyłą i kilkunastoma biskupami oraz tysiącami parafian uczestniczył w pogrzebie ojca. Dziś w tamtejszym kościele można znaleźć epitafium w kształcie organów poświęcone Stanisławowi Wyszyńskiemu i tablicę poświęconą Prymasowi, a na cmentarzu – grób rodzinny Wyszyńskich.
+

© kingcherry/Wikipedia | CC BY-SA 4.0