6 / 11
Rokitno
Rokitno koło Błonia, niedaleko na zachód od Warszawy, to dawny XIII-wieczny gród kasztelański, który później podupadł. Według lokalnej tradycji było miejscem kultu Matki Bożej od początków chrześcijaństwa na Mazowszu, tj. ok. XI wieku. Legenda, mówi, że Matka Boża się tam na wzgórzu, by przepędzić diabła Rokitę, kuszącego okolicznych mieszkańców. Lokalny kościół pw. Wniebowzięcia NMP słynie z XVI-wiecznego, łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej Rokitniańskiej, której w 1968 r. Prymas Wyszyński nadał tytuł „Wspomożycielki Prymasowskiej”, przypominając odwiedziny u Niej swoje i swoich poprzedników prymasów od Wacława Leszczyńskiego (XVII w.) po Augusta Hlonda.
+

© Marek BAZAK/East News