7 / 11
Gaj k. Wyszkowa – „Fiszor”
Nad rzeczką-strugą Fiszor, w nadbużańskich lasach od 1974 r. stoi „Dom za Strugą” SS. Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. W budynku zamieszkałym dziś przez siostry seniorki, znajduje się kaplica i pokój kard. Stefana Wyszyńskiego. Prymas, który przez stan zdrowia nie mógł już odpoczywać w górach, przez 5 lat (1974-78) wraz z pracownikami Sekretariatu Prymasa i czlonkiniami Instytutu Prymasowskiego spędzał w lipcu wakacje, ceniąc ciszę, spokój i wyśmienite warunki klimatyczne. Wspominał też, że to miejsce oddalone ledwie 10 km od miejsca urodzin jego matki. Tam corocznie odwiedzał go kard. Wojtyła, przyjeżdżając z życzeniami (3 sierpnia przypadały imieniny, urodziny i rocznica święceń Prymasa), tam Prymas „w ukryciu” przeżył skromnie jubileusz 50-lecia kapłaństwa (1924-74) i tam otrzymał posłanie gratulacyjne od św. Pawła VI.
+

© fot. Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego