8 / 11
Instytut Prymasowski
Dziękując w Fiszorze latem 1974 r. za życzenia kard. Wojtyły, Prymas dodał: „Sądzę, że byłoby rzeczą najbardziej wskazaną, gdyby Marysia zaprosiła kiedyś Księdza Kardynała na Marsa albo do Choszczówki”. O co chodzi? Marysia to Maria Okońska, współpracownica ks. Wyszyńskiego jeszcze od 1942 r., współzałożycielka z nim Świeckiego Instytutu Pomocnic Maryi, potem przekształconego w Instytut Prymasowski – skupiający grono świeckich współpracownic Prymasa, pomagających przy Sekretariacie Prymasa i szerzących kult Maryi Jasnogórskiej i dziedzictwo Ślubów Jasnogórskich. W Warszawie Instytut ma dwa domy z kaplicami – przy ul. Marsa i na Choszczówce (Białołęka), oba często gościły Prymasa, oba do dziś służą temu środowisku tak zasłużonemu dla zachowania i propagowania dziedzictwa Prymasa.
+

© MGostek/Wikipedia | CC BY-SA 3.0