9 / 11
Warszawa
Warszawa to miejsce, w którym Prymas, arcybiskup warszawski, spędził największą część swojego życia. Pierwszy raz przyjechał tu do szkoły – śródmiejskiego gimnazjum Wojciecha Górskiego (1912-1914). Ważnym miejscem przez wiele lat był Dom Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej – to stamtąd po „Non possumus” nocą 25 września 1953 r. został porwany przez bezpiekę i tam tryumfalnie wrócił 28 października 1956 r., na resztę życia. Z Prymasem związane są liczne kościoły warszawskie, które odwiedzał jako pasterz diecezji. Starsze zawdzięczają mu zaangażowanie w ich powojenną odbudowę, nowe, w nowych dzielnicach rozbudowującego się miasta – konsekrację.
+

© ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER