12 / 12
Kościół św. Tomasza
Tu znajduje się sarkofag służebnicy Bożej Emmanueli Kalb. Ta konwertytka z judaizmu została zakonnicą (duchaczką), godzinami modliła się w tym kościele przed Najświętszym Sakramentem, klękając w ławce z przodu po lewej stronie. Współsiostry nazywały ją „wieczną lampką”. Nawrócenie narodu żydowskiego było intencją bliską jej sercu.
+

© Brzostowska | Shutterstock