2 / 12
Mikołajska 18
Ta narożna kamienica pamięta bł. Marię Angelę Truszkowską, założycielkę Sióstr Felicjanek. Historię budynku oraz bł. Marii Angeli można poznać wewnątrz, ponieważ dziś znajduje się tam muzeum i archiwum.
+

© Mach240390/Wikipedia | CC BY 4.0