3 / 12
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP
Ten niegdyś szpitalny kościółek, zwany też kościołem św. Łazarza, był ulubionym miejscem modlitwy służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. W tej świątyni miała mistyczne wizje, a w jej pobliżu pracowała.
+

© Zygmunt Put/Wikipedia | CC BY-SA 4.0