4 / 12
Bazylika św. Trójcy
Znany kościół i klasztor dominikanów przy ul. Stolarskiej 12. W kaplicy nad zakrystią znajduje się piękny sarkofag św. Jacka. Za tą kaplicą jest druga, znana dobrze członkom duszpasterstwa Beczka – w tym miejscu była cela św. Jacka. W klasztorze tym mieszkał również sługa Boży Joachim Badeni OP.
+

© Artur Bogacki | Shutterstock