1 / 11
Kościół św. Anny
Bł. Władysław z Gielniowa. Ten patron Warszawy najbardziej kojarzony jest z kościołem św. Anny, gdzie pełnił posługę na ostatnim etapie swojego życia jako przełożony warszawskich bernardynów. W klasztorze przy tym kościele zmarł 1505 r. Pisał pieśni, z których niektóre są do dziś chętnie wykonywane (np. „Jezusa Judasz przedał”). Miał ogromne nabożeństwo do Męki Pańskiej. Jemu poświęcony jest jeden z ołtarzy w kościele św. Anny. Wstawiennictwa Władysława wzywano zwłaszcza w okolicznościach wybuchu zarazy w 1522, 1601 czy 1705 roku.
+

© TTstudio | Shutterstock