8 / 11
Dom Arcybiskupów Warszawskich
Św. Zygmunt Szczęsny Feliński oraz słudzy Boży prymas Stefan Wyszyński i prymas August Hlond są z racji posługi mocno związani ze stolicą Polski. Mieszkali w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej. Pochowani są w archikatedrze św. Jana Chrzciciela.
+

© ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER