9 / 11
Kościół św. Stanisława Kostki
Bł. Jerzy Popiełuszko – z jednym z najbardziej znanych na świecie polskich męczenników związanych jest bardzo dużo miejsc w Warszawie. Wymieńmy chociaż seminarium przy Krakowskim Przedmieściu, parafię Matki Bożej Królowej Polski w Aninie, kościół Dzieciątka Jezus, kościół św. Anny, kaplicę Res Sacra Miser przy Krakowskim Przedmieściu, wreszcie kościół św. Stanisława Kostki, przy którym po męczeńskiej śmierci został pochowany. Przy ul. Chłodnej miał też mieszkanie, które otrzymał od ciotki.
+

© Krzysztof Chojnacki/East News