1 / 9
Święte Góry w północnych Włoszech
Sacri Monti (wł. święte góry) to zespół wybudowanych na przełomie XVI/XVII wieku w dziewięciu lombardzkich i piemonckich miasteczkach dziewięciu grup kaplic i innych budowli, przedstawiających sceny z życia Jezusa, Maryi i niektórych świętych. Pięknie zdobione cennymi rzeźbami i malowidłami ściennymi, zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wiele z nich próbuje oddać położenie jerozolimskiej Drogi Krzyżowej, z kaplicami stacji Męki Pańskiej na lokalnych wzniesieniach.
+

© Madonna del Passo ONLUS