4 / 9
Kalwaria Żmudzka (lit. Kalvarija)
Popularność Kalwarii Zebrzydowskiej sprawiła, że odwiedzający ją biskup żmudzki Jerzy Tyszkiewicz (z rodu, o którym już pisaliśmy) zapragnął założyć podobne miejsce i na Żmudzi. Wybrał miasteczko Gordy (lit. Gardai), którego ukształtowanie terenu pasowało do odtworzenia Jerozolimy i które szybko zaczęto nazywać Kalwarią Żmudzką. Postawiono najpierw krzyże, potem 20 kaplic-stacji, a całością zaopiekowali się ściągnięci w tym celu przez biskupa dominikanie (1637). Z Lublina ściągnęli m.in. fragment relikwii Krzyża św., największy w krajach bałtyckich.
+

© astudio | Shutterstock