7 / 9
Duchowa stolica Kaszub
Kapliczki Kalwarii Wejherowskiej są uznawane za pierwsze czysto barokowe budowle na Pomorzu i jednocześnie określa się je mianem perły architektury sakralnej Polski północnej. Sanktuarium opiekują się franciszkanie. Tradycyjnie szczególnie ważne lokalnie są daty odpustów Trójcy Świętej (odpust „morski”, odwiedzany głównie przez Kaszubów z nadmorskich miejscowości od Gdyni po Władysławowo i Puck) i Wniebowzięcia Pańskiego (odpust „lądowy”, odwiedzany przede wszystkim przez pielgrzymów ze środkowych i południowych Kaszub), uzdrowienia chorych (pierwsza sobota i niedziela lipca), Wniebowzięcia NMP i Podwyższenia Krzyża Świętego. Od 2002 r. Kalwaria Wejherowska jest miejscem wystawiania Misteriów Męki Pańskiej.
+

© Piotr Wytrazek | Shutterstock