9 / 9
Częstochowa – Golgota Jasnogórska
Bardzo specyficzną, a stosunkowo nową kalwarię polską można znaleźć w pomieszczeniach nad jasnogórską kaplicą Matki Bożej. To Golgota Jasnogórska – cykl 18 obrazów, dar wotywny wybitnego malarza Jerzego Dudy-Gracza z lat 2000-2001, przedstawiający 14 stacji drogi krzyżowej, a także dodatkowo: Zmartwychwstanie Jezusa, spotkanie z niewiernym Tomaszem, rozesłanie apostołów oraz Wniebowstąpienie. To cykl bardzo szczególny, osobisty, a jednocześnie splatający drogę krzyżową z polską współczesną myślą duchową i społeczną. Największy z obrazów przedstawia Ukrzyżowanie (stacja XII) na tle 30 postaci polskich świętych.
+

© Zenon Zyburtowicz/East News