2 / 8
"Triumf śmierci" - Pieter Bruegel (starszy)
Dzieło z 1562 r. namalowane przez artystę 7 lat przed jego śmiercią. Na pierwszym planie śmierć prowadzi swoją kościstą armię. Niszczy napotkane po drodze życie. Wszyscy: szlachta, chłopstwo, kardynałowie są wobec niej równi. Prawdopodobnie malarz odnosi się do sytuacji politycznej Niderlandów, poprzedzającej wojnę 80-letnią (1568-1648). Peter Bruegel (starszy): "Triumf śmierci" (ok. 1562), olej na desce, Museo del Prado
+

© Wikimedia Commons | domena publiczna