6 / 7
"Pietà (wg Delacroix)" – Vincent van Gogh
Obraz powstał w 1889 r., kiedy artysta przebywał w szpitalu psychiatrycznym na terenie starego klasztoru i stykał się z zakonnicami, udzielającymi mu duchowego wsparcia. „Pobożne myśli często pocieszają mnie w moim cierpieniu” – pisał w listach. Vincent van Gogh: "Pietà (wg Delacroix)" (1889), olej na płótnie, Muzeum Van Gogha
+

© Wikimedia Commons | domena publiczna