5 / 12
Postój w lesie pod Tenczynkiem

© @PielgrzymkaGoralskaNaJasnaGore / Facebook