6 / 12
Ola Pawlikowska z abp. Markiem Jędraszewskim

© fot. arch. prywatne Anny Pawlikowskiej