9 / 12
Ekipa porządkowych
Po lewej Wojciech Pawlikowski (w czarnej czapce) i Jaś Pawlikowski (w zielonej czapce).
+

© @PielgrzymkaGoralskaNaJasnaGore / Facebook