2 / 12
Lekcjonarz (z łac. lectio – czytanie) to jedna z ksiąg liturgicznych używanych podczas Mszy św. Zawiera teksty czytań (w tym Ewangelii) i psalmów responsoryjnych.
+