4 / 12
Modlitwa powszechna (lub: modlitwa wiernych) to ostatnia część liturgii Słowa podczas Mszy św. W jej trakcie uroczyście przedstawiane są Bogu prośby ludu Bożego dot. różnych potrzeb. Po każdej z próśb następuje wspólne wezwanie ludu: „Wysłuchaj nas, Panie”.
+