6 / 12
Nawa to przestrzeń w kościele przeznaczona dla wiernych (między prezbiterium i kruchtą). Mniejsze kościoły są zwykle jednonawowe, większe – często mają więcej naw, przy czym są one wtedy oddzielone często rzędem podpór – filarów lub kolumn. Jeśli kościół został zaprojektowany na planie krzyża, to pojawia się wtedy też nawa poprzeczna, tzw. transept.
+