8 / 12
Sakramentalia to przedmioty (np. krzyżyk, medalik) lub czynności (np. błogosławieństwo, znak krzyża świętego, egzorcyzm, posypanie popiołem) religijne, zbliżone w znaczeniu do sakramentów (ale różne od nich!). Kościół posługuje się nimi w nadziei na osiągnięcie określonych skutków natury duchowej i cielesnej (np. uzdrowienie).
+