10 / 12
Ingres to uroczystość objęcia diecezji przez nowego biskupa. Częścią ingresu zazwyczaj jest procesyjne wprowadzenie biskupa przez duchowieństwo i wiernych do katedry.
+

© Tomasz Kawka/East News