12 / 12
Klauzura (z łac. clausus – zamknięty) to zamknięta część klasztoru. Nie mają do niej wstępu osoby z zewnątrz, zwłaszcza przeciwnej płci. W zakonach klauzurowych zakonnikom/zakonnicom nie wolno opuścić klauzury bez zezwolenia przełożonego/przełożonej. Zakony różnią się stopniem klauzury. Zakonami klauzurowymi nazywamy te o klauzurze ścisłej, np. karmelitanki bose, klaryski, wizytki.
+

© MONKPRESS/East News