2 / 12
Akatyst to rodzaj hymnu liturgicznego, charakterystycznego dla Kościołów wschodnich. Najbardziej znany to Akatyst ku czci Bogurodzicy, z V-VI w., złożony z 24 strof, w oryginale rozpoczynających się od kolejnych liter greckiego alfabetu – obecnie coraz częściej śpiewany również w Kościele katolickim.
+