6 / 12
Celebrans to kapłan przewodniczący liturgii sprawowanej przez wspólnotę. Działa w liturgii w zastępstwie Chrystusa (łac. in persona Christi), na mocy władzy otrzymanej w sakramencie kapłaństwa.
+

© Josh Applegate | Unsplash | CC0